Home
Състезания в чест на патронния празник на ОУ „Яне Сандански“

Състезания в чест на патронния празник на ОУ „Яне Сандански“

УН при ОУ „Яне Сандански“, гр. Пловдив организира в чест на патронния празник на училището

СЪСТЕЗАНИЯ

  • Български език и литература на 28.04.2018 г. (събота) от 10.00 часа за II, III, IV, V и VI клас.
  • Български език и литература на 28.04.2018 г. (събота) от 8.30 часа за VII клас.
  • Математика на 29.04.2018 г. (неделя) от 10.00 часа за II, III, IV, V и VI клас.
  • Математика на 29.04.2018 г. (неделя) от 9.00 часа за VII клас.

Таксата за участие на всяко състезание е 5 (пет) лева.

Продължителност:
II и III клас – 45 минути;
IV, V и VI клас – 60 минути;
VII клас – по формата на външното оценяване: първи модул 60 минути, втори модул 90 минути.

Учениците да бъдат в двора на училището 30 минути преди началото на състезанията с лични карти и талони за участие.

Резултатите от състезанията ще бъдат обявени на 18.05.2018 г.

Победителите на първите три места ще получат грамоти и предметни награди.

Заявки и такса за участие се приемат в канцеларията – етаж 2, от 8.30 часа до 16.30 часа. Срок: 23.04.2018 г.

Тел. за справки: 032/ 33-23-09,032/ 69-34-21

В деня на състезанието няма да се допускат до участие ученици без предварителна заявка!