Home
Пети клас – родителски срещи и разпределение на учениците по паралелки

Пети клас – родителски срещи и разпределение на учениците по паралелки

ВАЖНО ЗА РОДИТЕЛИТЕ НА ПЕТОКЛАСНИЦИ  В ОУ „ЯНЕ САНДАНСКИ“, УЧЕБНА 2018/2019
Уважаеми родители,
На 05.09.2018 г. от 18,00 часа ще се проведе първата среща на класните ръководители с родителите на петокласниците.
Ще обсъдим организационни въпроси.
Ще споделите идеи и предложения за дейността на училището с цел стартиране на една успешна и позитивна учебна година.

Разпределението на учениците по паралелки

5 клас