Home
Състезание в чест на патронния празник

Състезание в чест на патронния празник

УН при ОУ „Яне Сандански“ – Пловдив

 организира

 СЪСТЕЗАНИЯ

в чест на патронния празник на училището

 Български език и литература 21.05.2019 г. (вторник) от 9.00 часа

МАТЕМАТИКА на 23.05.2019 г. (четвъртък) от 9.00 часа

Учениците да бъдат в двора на училището 30 минути преди началото на състезанията с лични карти и талони за участие.

Таксата за участие на всяко състезание е 5 (пет) лева.

Продължителност:

  • II и III клас – 45 минути
  • IV, V и VI клас – 60 минути
  • VII клас – по формата на външното оценяване

Резултатите от състезанията ще бъдат обявени на 30.05.2019г. след 12,00 часа

Победителите ще получат грамоти и предметни награди.

Заявки и такса за участие се приемат при касиера на училищното настоятелство – етаж 2, от 8,30 часа до 16,30 часа до 17.05.2019г.

В деня на състезанието няма да се допускат до участие ученици без предварителна заявка!

Тел. За справки: 032/33-23-09, 032/69-34-21