Home
Съобщение
covid-19-5090262_640

Съобщение

Уважаеми родители,
Информираме Ви, че към 19.11.2020 г. отсъстват 6,5 % от учениците, които се обучават присъствено.
Общият брой на отсъстващите по болест учители е 14%.
В петък 20.11.2020 г. учениците от 1. до 5. клас включително ще се обучават присъствено.
Учениците от шести и седми клас ще се обучават от разстояние в електронна среда.
За учениците от 3.а и 3.д клас не се провежда занималня до 27.11.2020 г. включително.
Съгласно заповед на Министъра на образованието от 19.11.2020г. учениците от прогимназиален етап следва да бъдат с предпазна маска в учебните часове.
По решение на педагогическия съвет, взето на основание заповедта на Министъра,
от 20.11.2020 г. учениците от трети и четвърти клас, които посещават сборни групи за занималня и занимания по интереси, следва да са с предпазна маска по време на занятията в групата.
Моля да подготвите на децата си поне по три маски за деня, за да е възможна подмяната им.
Пазете се и бъдете здрави!

С уважение,
д-р Маргарита Бозова