Home
Споделени уроци

Споделени уроци

Уроците са разработени по Образователна програма на Община Пловдив (2020 – 2022) подпрограма за „Повишаване на дигиталните компетентности в сферата на образованието“

 

ФИЗИКА И АСТРОНИМИЯ изготвил Таня Александрова
 Значение и приложение на радиоактивните лъчения.  Наблюдаване и изследване на образ на предмет от събирателна
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА изготвил Радослава Станчева
 Темата на милосърдието към другите в разказа Серафим Сложно смесено изречение
ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ – Английски език изготвил Драгомир Кънев
Grammar exercises Word order (Синтаксис)  Проект Пловдив
МАТЕМАТИКА изготвил Станка Иванова
Успоредник-обобщение
МАТЕМАТИКА изготвил Павлина Игнатова
Построяване на симетрична точка на дадена точка UbD шаблон

 

 

ПРИРОДНИ НАУКИ изготвил Калина Иванова
 Химични уравнения-упражнение  Вещества. Градивни частици на веществата  Хигиена и здравни познания за половата система
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА изготвил Станислава Стоянова
 Характеристика на литературен герой. Портретна характеристика на Рада Госпожина, Бойчо Огнянов и Кириак Стефчов  Главни части в простото изречение  Уча и спортувам
ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ – ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА изготвил Дженка Шидерова
 Води на Азия  Релеф и полезни изкопаеми на Южна Америка  Природни зони на Африка
УРОЦИ С ИЗПОЛЗВАНЕ НА LEGO EDUCATION изготвил Десислава Минкова
Реализиране на идеи Роботи и екология
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК изготвил Христина Санджъ
 Eвровизия