Home
Споделени уроци

Споделени уроци

 

ПРИРОДНИ НАУКИ изготвил Калина Иванова
 Химични уравнения-упражнение  Вещества. Градивни частици на веществата  Хигиена и здравни познания за половата система
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА изготвил Станислава Стоянова
 Характеристика на литературен герой. Портретна характеристика на Рада Госпожина, Бойчо Огнянов и Кириак Стефчов  Главни части в простото изречение  Уча и спортувам
ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ – ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА изготвил Дженка Шидерова
 Води на Азия  Релеф и полезни изкопаеми на Южна Америка  Природни зони на Африка
УРОЦИ С ИЗПОЛЗВАНЕ НА LEGO EDUCATION изготвил Десислава Минкова
Реализиране на идеи Роботи и екология
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК изготвил Христина Санджъ
 Eвровизия