Home
Списък на учениците, записани в 1 б клас за 2019/2020 учебна година

Списък на учениците, записани в 1 б клас за 2019/2020 учебна година

Списък на учениците от 1 б клас

1 Александра Александрова Трайкова
2 Анна-Мария Евгениева Караславова
3 Божидар Евгениев Караславов
4 Божидара Николаева Димова
5 Виктор Иванов Козов
6 Георги Генов Георгиев
7 Георги Иванов Карнабитов
8 Давид Моис Бенарой
9 Даниела Костадинова Палазова
10 Елиф Руфад Руфад
11 Зорница Николова Качакова
12 Ида Росен Костова
13 Калоян Атанасов Бакърджиев
14 Кристиан Фахриев Еминов
15 Милица Дианова Колева
16 Никол Андониева Милушева
17 Николай Николаев Димов
18 Илиян Бориславов Илчев
19 Пламен Мирославов Кеврев
20 Рая Мирославова Паунчева
21 Сердар Халим Юсеин
22 Сияна Веселинова Златева
23 Станислав Тодоров Кичев

Класен ръководител: Росица Щерева