Home
Свободни места за ученици

Свободни места за ученици

 

Клас

   Свободни места

Първи клас

няма

Втори клас

няма

Трети клас

5

Четвърти клас

няма

Пети клас

5

Шести клас

12

Седми клас

7