Home
Родителски срещи

Родителски срещи

Уважаеми родители,

  • На 27.09.2018 г. от 18,20 часа ще се проведе родителска среща за родителите на учениците от прогимназиялен етап V – VII клас.
  • На 04.10.2018 г. от 18,00 часа ще се проведе родителска среща за родителите на учениците от начлен етап I – IV клас.