Home
Проект „Хартия“ във втори клас
Hands on a globe --- Image by © Royalty-Free/Corbis

Проект „Хартия“ във втори клас

images  2 а клас – проект „Хартия“, класен ръководител Елена Стайкова

images  2 б клас – проект „Хартия“, класен ръководител Елена Иванова

images 2 в клас – проект „Хартия“, класен ръководител Надя Митева

images  powerpoint-2010-logo   powerpoint-2010-logo   powerpoint-2010-logo    2 д клас – проект „Хартия“, класен ръководител Йорданка Сиракова