Home
ОУ „Яне Сандански“ – първо в България със сертификат по ISO за безопасност на движението

ОУ „Яне Сандански“ – първо в България със сертификат по ISO за безопасност на движението

ОУ „Яне Сандански” премина успешно одит и получи международна оценка за въведената система за управление на обучението.

ОУ „Яне Сандански“ получи официално сертификат по международен стандарт ISO 39001:2012 Системи за управление на безопасността на движението по пътищата. Така училището стана първото в страната с международна оценка за въведената система за управление на обучението по безопасност на движението по пътищата.

Стандартът е свързан с обявеното от ООН „Десетилетие на действия за безопасност в движението по пътищата“ (2011-2020 г.) за преодоляване на всеобщата криза. Той определя добрите практики и изискванията към Система за управление на безопасността на движение по пътищата, които биха спомогнали на организации, които взаимодействат с пътната система, да постигнат желаните резултати по отношение на безопасността и да усъвършенстват управлението си.

Прилагането на изискванията на ISO 39001:2012  спомага за намаляване на риска и елиминиране на произшествията, свързани със сериозни наранявания и фатални за живота последствия след пътно-транспортни произшествия.

Международният стандарт определя изискванията към системата за управление на безопасността на пътя и е свързан с обучението. Целта е да се създаде, внедри, поддържа и подобрява система за управление на обучението по БДП.