Home
ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНА СРЕДА ПРИ ПРИСЪСТВЕНО ОБУЧЕНИЕ
classroom-ga6c21dd75_640

ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНА СРЕДА ПРИ ПРИСЪСТВЕНО ОБУЧЕНИЕ

Уважаеми родители,

Условията за осигуряване на възможно най-безопасна среда за възстановяване на присъственото обучение в училище при висока заболяемост повече от 500 на 100 000 на ниво община са:

  1. Учениците да бъдат тествани два пъти седмично, както и във всеки първи ден след отсъствие в класната стая с неинвазивен бърз антигенен тест с проба от слюнка за COVID-19 (SARS-CoV-2 Saliva Antigen test); каталожен номер VSCD05; RapidForTM или COVID-19 Antigen Rapid Test Cassette (Saliva), регистрационен номер DE/CA05/IvD-238321-1721-00 на Clungene®, предоставен безплатно от училището.
  2. Изискване – 30 минути преди правенето на теста детето да не е консумирало храна и да не е поемало течности.
  3. При наличие на валиден документ за преболедуване преди по-малко от 365 дни (изисква се официален документ) не се прави тест.