Home
Организация на учебния процес през януари 2021 година
download

Организация на учебния процес през януари 2021 година

Уважаеми родители, скъпи ученици,

На основание заповед № РД09-3610/31.12.2020 г. на г-н Красимир Вълчев, министър на образованието и науката, в периода 04.01.2021 г. – 30.01.2021 г. обучението на учениците от 5,6,7 клас ще се организира от разстояние в електронна среда.
Запазваме организацията на учебния ден, която прилагахме през месец декември: обучението се организира в първа смяна, начало на учебния ден 8,30 часа, спазва се утвърдения вече график на учебните часове, 30 минути синхронно преподаване и 10 минути асинхронно преподаване. Учителите работят  в домашна среда.

Учениците от 1-4 клас ще се обучават присъствено, учебните часове ще се провеждат по утвърдения в началото на учебната година график в първа смяна. След обяд ще се провеждат заниманията в групите за ЦОУД. Учениците от трети и четвърти клас следва да носят предпазни маски по време на самоподготовката в групите за ЦОУД.

Всички дейности по подкрепа на личностното развитие на учениците ще се провеждат присъствено в училище.

Пожелавам Ви весело посрещане на 2021 година!

Бъдете здрави! И нека новата година донеси в домовете Ви благодат, щастливи дни, вяра, сили и вдъхновение!

С уважение,
д-р Маргарита Бозова