Home
Контакти

Контакти

Адрес: ул. „Кичево“ №2, град Пловдив
E-mail адреси на училището:

school@sandanskiplovdiv.bg 

info-1690547@edu.mon.bg

Директор : тел. 032 692 563

Заместник-директори по учебната дейност: тел. 032 332 309

Заместник-директор по административно-стопанската дейност и счетоводство: тел. 032 306 330

Административна служба: тел. 032 693 421

 ПРИЕМНО   ВРЕМЕ

        Директор


Антония Цокова
сряда от  10.00 ч. до 12.00 ч 

от  13.00 ч. до 15.00 ч.

Заместник-директор по учебната дейност

Валя Рашева

 

 

Калина Иванова

вторник 

четвъртък 

 

понеделник

петък

от  11.00 ч. до  13.00 ч.

от  13.00 ч.  до 15.00 ч.

 

от 12.00 ч. до 14.00 ч.

от 11.00 ч. до 13.00 ч.