Home
Контакти

Контакти

Адрес: ул. „Кичево“ №2, град Пловдив
E-mail адрес на училището: school@sandanskiplovdiv.bg

Заместник-директори по учебната дейност: тел. 032 332 309
Заместник-директор по административно-стопанската дейност и счетоводство: тел. 032 306 330
Административна служба: тел. 032 693 421

 ПРИЕМНО   ВРЕМЕ

Директор
Антония Цокова
сряда от  10.00 ч. до 12.00 ч 

от  13.00 ч. до 15.00 ч.

Заместник-директор по учебната дейност

Валя Рашева

 

 

Калина Иванова

вторник 

четвъртък 

 

понеделник

петък

от  11.00 ч. до  13.00 ч.

от  13.00 ч.  до 15.00 ч.

 

от 12.00 ч. до 14.00 ч.

от 11.00 ч. до 13.00 ч.