Home
Олимпиади и състезания

Олимпиади и състезания

ОЛИМПИАДА по Математика – общински кръг

ОЛИМПИАДА по Български език и литература общински кръг

ОЛИМПИАДА по Биология и здравно образование общински кръг

ОЛИМПИАДА по История и цивилизации общински кръг

ОЛИМПИАДА по География и икономика общински кръг

ОЛИМПИАДА по Химия и опазване на околната среда общински кръг

ОЛИМПИАДА по Физика общински кръг

ОЛИМПИАДА по Астрономия общински кръг

ОЛИМПИАДА Математика 4. клас общински кръг

ОЛИМПИАДА “Знам и мога” общински кръг

ОЛИМПИАДА по Компютърно моделиране – общински кръг

 

1. Областен кръг на олимпиадата по математика 13.02.2021 г., 09:00 ч., МГ “Академик Кирил Попов”
2. Областен кръг на олимпиада по химия и опазване на околната среда 13.02.2021 г., 14:00 ч., ОУ “Алеко Константинов”
3. Областен кръг на олимпиада по  астрономия 14.02.2021 г., 14:00 ч., СУ “Св. Седмочисленици”
4. Областен кръг на олимпиадата по физика 20.02.2021 г., 14:00 ч., ОУ “Р. Княгиня”
5. Областен кръг на олимпиадата по български език и литература 07.03.2021 г., 09:00 ч., ХГ „Св. Св. Кирил и Методий“
6. Областен кръг на олимпиада по биология и здравно образование 21.02.2021 г, 09:00 ч., ПГАСГ “Арх. К. Петков”
7. „Аз и буквите” – СБНУ приемане на заявки до 12.02.21 г. Дата на провеждане: 25.02.2021 г.
8. Областен кръг на олимпиада по  география и икономика 27.02.2021 г., 09:00 ч., СУ “Св. С. Врачански”
9. Областен кръг на национална олимпиада „Знам и мога“ 27.02.2021 г., 09:00 ч., НУ „Св. Климент Охридски”
10. Областен кръг на олимпиада по  история и цивилизации 28.02.2021 г., 09:00 ч.,  СУ „Св. К. – Кирил  Философ“
11. Областен кръг на  състезанието по компютърно моделиране 20.02.2021 г.,10:30 ч., СУ “Христо Груев Данов”, ул. Ален мак №1