Home
Олимпиади и състезания

Олимпиади и състезания

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЛАСТНИ КРЪГОВЕ

ЗА УЧЕБНА 2021/2022 ГОДИНА

 

Ученическа олимпиада Класове Място за провеждане на областен кръг Дата/час на провеждане
Знам и мога IV СУ „Св. Софроний Врачански“ 26.02.2022 г.

9 часа

Български език и литература IV – VII Национална търговска гимназия – Пловдив 06.03.2022 г. 

9 часа

Математика VVII МГ „Акад. Кирил Попов“ 12.02.2022 г.

9 часа

История и цивилизации V, VI, VII СУ „Св. Константин-Кирил Философ“ 27.02.2022 г.

9 часа

География и икономика V, VI, VII СУ „Св. Софроний Врачански“ 26.02.2022 г.

9 часа

Физика VII СУ „Никола Вапцаров“ 19.02.2022 г.

14 часа

Астрономия V – VI, VII – VIII СУ „Св. Седмочисленици“ 13.02.2022 г.

14 часа

ХООС VII ОУ „Алеко Константинов“ 12.02.2022 г.

14 часа

Компютърно моделиране III, IV ОУ „Васил Левски“ 19.02.2022 г.

РЕЗУЛТАТИ

ОЛИМПИАДА по Математика – общински кръг

ОЛИМПИАДА по Компютърно моделиране – общински кръг

ОЛИМПИАДА по Физика общински кръг – общински кръг

ОЛИМПИАДА по История и цивилизации – общински кръг

ОЛИМПИАДА по Астрономия – общински кръг

ОЛИМПИАДА по Химия и опазване на околната среда – общински кръг

ОЛИМПИАДА по Знам и мога – общински кръг