Home
Олимпиади и състезания

Олимпиади и състезания

СЪСТЕЗАНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ПАТРОННИЯ ПРАЗНИК НА ОУ „ЯНЕ САНДАНСКИ”

1. Български език и литература 20.05.2021 г от 09:00 ч
2. Математика 15.05.2021 г. от 09:00 ч
3. Английски език – IV клас 17.05.2021 г. от 13:30 ч
4. Компютърно моделиране – IV клас 04.06.2021 г от 13:30 ч

 

РЕЗУЛТАТИ ОТ СЪСТЕЗАНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ПАТРОННИЯ ПРАЗНИК НА ОУ „ЯНЕ САНДАНСКИ”

МАТЕМАТИКА

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ

 

ОЛИМПИАДА по Математика – общински кръг

ОЛИМПИАДА по Български език и литература общински кръг

ОЛИМПИАДА по Биология и здравно образование общински кръг

ОЛИМПИАДА по История и цивилизации общински кръг

ОЛИМПИАДА по География и икономика общински кръг

ОЛИМПИАДА по Химия и опазване на околната среда общински кръг

ОЛИМПИАДА по Физика общински кръг

ОЛИМПИАДА по Астрономия общински кръг

ОЛИМПИАДА Математика 4. клас общински кръг

ОЛИМПИАДА “Знам и мога” общински кръг

ОЛИМПИАДА по Компютърно моделиране – общински кръг