Home
НП „Отново заедно“
PIXNIO-1059331-2432x1824

НП „Отново заедно“

Уважаеми родители,
Заявления за включване на ученици в НП „Отново заедно“ ще се приемат в училище от 24.06.2021 г. до 01.07.2021 г. от назначена за целта комисия.
Комисията ще работи в кабинет № 3 от 8.00 часа до 17.00 часа в дните от 24.06.2021 г. до 30.06.2021 г. и до 14.00 часа на 01.07.2021 г. Критериите са описани в заявлението.
Следва всеки родител, който кандидатства, да попълни последната колона от таблицата и да приложи
необходимите документи, където е необходимо. Комисията по приема на заявления ще извърши класиране на кандидатите според броя на получените точки по критериите и ще внесе списъка на класираните 48 деца за одобрение от педагогическия съвет.

Заявление