Home
Щедри сърца

Щедри сърца

Училищното ръководство и семейството на Боян изказват своята благодарност 
към всички ученици и техните семейства за проявената съпричастност и щедрост.
Дарените средства в първия учебен ден възлизат на 6100 лева и 51 стотинки.