Home
Квалификация

Квалификация

Предстоящи обучения

Тема на обучение

Дигитална раница – път към съвременното обучение.

Място на провеждане

                          Пловдивски културен институт

Период на провеждане

                                                06.11.2023г.

Начален и краен час

Присъствено обучение

Наименование на обучителната организация

                                  „Ню Едюкейшън Център“

Брой педагогически специалисти

32