Home
Съобщение

Съобщение

Уважаеми родители,
Към 16.11.2020 г. отсъстват 6% от общия брой на учениците, които се обучават присъствено. Няма ученици с регистрирани случаи на COVID-19, 4 ученици са карантинирани като контактни на член от семейството с положителна проба.
Отсъстващите учители в училище са 6 /11%/, от тях трима са с положителен тест на COVID-19, един е карантиниран като контактен на член от семейството.
Информирам Ви, че към настоящия момент нямаме основание да преминем към организиране на обучение от разстояние в електронна среда за учениците от първи, втори, трети, четвърти и пети клас.
Анализът на данните за заболеваемостта на учениците към 16.11.2020 г. предполага учениците от начален етап и от пети клас да продължат да се обучават присъствено в училище през следващите дни от седмицата.
За учениците от шести и седми клас е в сила решението на областния кризисен щаб – при тях се запазва обучението от разстояние в електронна среда до 22.11.2020 г.
Уважаеми родители,
Продължаваме да следим състоянието на децата и заболеваемостта и ако има основание, ще преразгледаме ситуацията на педагогически съвет и в обществения съвет, след допитване до родителите.
Препоръчваме по-големите ученици да носят предпазни маски в учебните часове и в групите за целодневна организация, когато са сборни от две паралелки.
Пазете себе си и децата! Бъдете здрави!
С уважение,
д-р Маргарита Бозова