Home
Доставка на готови закуски, мляко или плодове за учениците от I до IV клас за календарната 2018 г.

Доставка на готови закуски, мляко или плодове за учениците от I до IV клас за календарната 2018 г.

Доставка на готови закуски, мляко, плодове и/или зеленчуци за учениците от I до IV клас в ОУ“Яне Сандански“ – гр.Пловдив за календарната 2018 год.

Протокол     Обява     Документация

Техническа спецификация

Образци    Проект на договор

Договор    Приложение №1    Приложение №2    Приложение №3