Home
График за приключване на учебната година и провеждане на проектни дейности
education-2835953_1920

График за приключване на учебната година и провеждане на проектни дейности

Приет с решение на педагогическия съвет /Протокол №11 от 19 май 2021 г./; съгласуван с обществения съвет /Протокол Вх. № ОС-02-285/19 май 2021 г./

  1. Приключване на учебната година:
  • І – ІІІ клас – 31 май е последният учебен ден; от 01.юни до 23. юни се провеждат проектни дейности по три часа дневно;
  • ІV – VІ клас – 14. юни е последният учебен ден; от 21.юни до 30. юни се провеждат проектни дейности по три часа дневно;
  • VІІ клас – 30. юни е последният учебен ден

  1. Връщане на учебниците и връчване на удостоверения за завършен клас:
Клас Връщане на учебници Връчване на удостоверения
І клас 24. юни от 9.00 часа
ІІ клас  31.05.2021 г. – по график 24. юни от 9.00 часа
ІІІ клас 31.05.2021 г. – по график 24. юни от 9.00 часа
ІV клас 15.06.2021 г. – по график 02. юли – от 9:00 часа
V клас 15.06.2021 г. – по график 02. юли – от 9:00 часа
VІ клас 15.06.2021 г. – по график 02. юли – от 9:00 часа
VІІ клас 30.06.2021 г. – по график 02. юли – от 9:00 часа
  1. Проектни дейности

 Проектни дейности се провеждат както следва

Клас От дата –до дата Часове за деня Дни, в които не се провеждат проектни дейности, тъй като достъпът до училищната сграда е ограничен, поради провеждане на НВО
І клас 01. юни  до 23. юни 9.00 часа – 12,00 часа  16. юни; 17 юни; 18 юни
ІІ клас 01. юни  до 23. юни 9.00 часа – 12,00 часа 16. юни; 17 юни; 18 юни
ІІІ клас 01. юни  до 23. юни 9.00 часа – 12,00 часа 16. юни; 17 юни; 18 юни
ІV клас 21.юни  до 30. юни 9.00 часа – 12,00 часа 16. юни; 17 юни; 18 юни
V клас 21.юни  до 30. юни 9.00 часа – 12,00 часа 16. юни; 17 юни; 18 юни
VІ клас 21.юни  до 30. юни 9.00 часа – 12,00 часа 16. юни; 17 юни; 18 юни
VІІ клас 30.06.2021 г. последен учебен ден  –
  1. Теми на класовите проекти
Клас Тема на проекта
І клас Страната на сръчковците
ІІ клас  България – познавам и обичам
ІІІ клас Млади изследователи
ІV клас Пловдив – древен и вечен
V клас Пловдив – древен и вечен
VІ клас Пловдив – древен и вечен

Конкретните дейности по дни ще бъдат обявени от класните ръководители по паралелки.