Home
Външно оценяване

Външно оценяване

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ
2014/2015учебна година
Заповед РД 09-1361/29.08.2014г. на Министъра на образованието и науката

ІV клас
Български език и литература – 07. май 2015 г.
Математика –08. май 2015г.
Човекът и природата – 12. май 2015г.
Човекът и обществото – 13. май 2015г.

VІІ клас
Български език и литература – 20 май 2015 г.
Математика – 22 май 2015 г.
„Обществени науки, гражданско образование и религия” – 26 май 2015 г.
Чужд език – 27 май 2015 г.
„Природни науки и екология” – 28 май 2015 г.

Допълнителна информация относно провеждането на външното оценяване