Home
Външно оценяване

Външно оценяване

Инструктаж за ученика за НВО в края на IV клас

Инструктаж за ученика за НВО – VII клас

Модел на НВО за IV клас

Модел на НВО за VII клас

 

Дати за провеждане на НВО

IV клас

Български език и литература 26. май 2022 г 10:00 часа
Математика 27. май 2022 г. 10:00 часа

VII клас

Български език и литература 14. юни 2022 г 10:00 часа
Математика 16. юни 2022 г. 10:00 часа
Английски език (по желание на ученика) 17. юни 2022 г. 10:00 часа