Home
ВАЖНО
18-9-640x398

ВАЖНО

Към 18.11.2020 г. отсъстват 5% от общия брой на учениците, които се обучават присъствено. Няма ученици с регистрирани случаи на COVID-19, 5 ученици са карантинирани като контактни на член от семейството с

положителна проба.Отсъстващите учители в училище са 8 /14%/, от тях четири са с положителен тест на COVID-19, един е карантиниран
като контактен на член от семейството, трима отсъстват поради заболяване.

Информирам Ви, че към настоящия момент нямаме основание да
преминем към организиране на обучение от разстояние в електронна среда за учениците
от първи, втори, трети, четвърти и пети клас.

Анализът на данните за заболеваемостта на учениците към 18.11.2020 г. предполага учениците от начален етап и от пети клас да продължат да се
обучават присъствено в училище през следващите дни от седмицата.

За учениците от шести и седми клас е в сила решението на областния кризисен щаб
– при тях се запазва обучението от разстояние в електронна среда до 22.11.2020г.
Предвиждаме от 23. до 27. ноември всички ученици да се обучават присъствено, след което да въведем стъпаловиден график за обучение в
електронна среда за по една седмица на учениците от прогимназиален етап. За графика ще Ви информираме до края на седмицата.

Уважаеми родители,
Продължаваме да следим състоянието на децата и заболеваемостта и ако има основание,
ще преразгледаме ситуацията .
Препоръчваме по-големите ученици да носят предпазни маски в учебните часове и в
групите за целодневна организация, когато са сборни от две паралелки.
Пазете себе си и децата! Бъдете здрави!

С уважение,
д-р Маргарита Бозова