Home
Бланки и заявления

Бланки и заявления

 

Бележkа за удостоверяване  за отсъствията на ученик по уважителни причини (здравословен проблем, участие на състезания, конкурси, конференции и др.)  придружена с  медицинска бележка от личен лекар или зъболекар, документ от спортен клуб или др.

 

Молба до директора за разрешаване на отсъствие на ученик до 3 дни

 

Молба до директора за разрешаване на отсъствие на ученик до 7 дни, след решение на ПС

 

Заявление-декларация за постъпване на  нов ученик

 

Заявление-декларация за преместване в друго училище

 

Заявление за освобождение от ФВС